instagram

wow its so cute

jom shopping hijab pin

Facebook Like

google

19 Mar

(Gambar) Iskandar Malaysia

Author:lizz

5736084493 fc4cc07828 b (Gambar) Iskandar Malaysia

Iskandar Malaysia terletak di Negeri Johor:
di tengah-tengah Asia Tenggara, di hujung selatan Semenanjung Malaysia, hanya
beberapa minit dari Singapura
di lokasi yang strategik di persimpangan laluan perdagangan Timur-Barat
di pertengahan jalan antara China dan India yang sedangmengalami pertumbuhan
pesat ekonomi
hanya 4 hingga 8 jampenerbangan dari bandar raya Asia yang sedang berkembang pesat seperti Bangalore, Bahrain, Delhi, Dubai, Hong Kong, Hanoi, Ho Chi     Minh, Shanghai dan Taipeh. Ia juga terletak dalam jangkauan pasaran global yang  meliputi kira-kira 800 juta orang.
Iskandar Malaysia  akan menjadi wilayah pembangunan paling pesat di hujung selatan  Semenanjung Malaysia, di mana kehidupan, hiburan, alam persekitaran dan
perniagaan bergabung untuk membentuk metropolis maju dan makmur.

pixel (Gambar) Iskandar Malaysia

Leave a Reply

Current day month ye@r *